facebookscript

Általános szerződési feltételekÁltalános Szerződési Feltételek

 

Liftgenerál Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság


Hatályos: 2019. június 13-tól

1. Információ


1.1. A jelen általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Liftgenerál Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Liftgenerál Kft.) valamennyi, a www.kapumarket.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható termékére érvényesek.

1.2. A jelen ÁSZF a Webáruház által, a www.kapumarket.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

1.3. A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Adatkezelési tájékoztató. A Webáruházon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Liftgenerál Kft. nem iktatja, így az utólag nem lesz hozzáférhető.

1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

2. A Webáruház üzemeltetőjének adatai

A Szerződést a Vásárló a Liftgenerál Kft.-vel köti meg, amelynek adatai a következők:

Név: Liftgenerál Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.

Nyilvántartja: ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

Cégjegyzékszám: 20 09 063118

Adószám: 11359157220

Számlaszám: OTP BANK 11749008-20103947-00000000

Telefonszám: +36 92 / 599 - 217

WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 92 / 599 - 217

Munkanapokon (hétfő–péntek): 08:00–16.30

E-mail: rendeles@kapumarket.hu

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.

 

3. A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk


3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kapumarket.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik

3.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. Vásárlói kör meghatározása:

A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére is történik, akik a termékeket végfelhasználóként vagy kereskedelmi továbbértékesítés céljából vásárolják meg.

3.4. A Liftgenerál Kft. nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna.

3.7. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3.8. A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a vásárlás összesítését követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza.

3.9. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségen.

3.10. A Liftgenerál Kft. fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.11. Amennyiben annak ellenére, hogy a Liftgenerál Kft. a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmárólszóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Liftgenerál Kft. nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.12. A Liftgenerál Kft. a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől, illetve hiányos kitöltés esetén nem tud továbblépni.)

3.13. Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél a Liftgenerál Kft. a megrendelés teljesítését megtagadja. Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva a Liftgenerál Kft.-nek rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével a Liftgenerál Kft.-nek bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben a Liftgenerál Kft.-nek sorozatosan kárt okoz úgy a Liftgenerál Kft.-nek jogában van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.

3.14. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.


4. A megrendelés folyamata


4.1. Regisztráció


4.1.1. A Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges.

4.1.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez azonban a Liftgenerál Kft.-nek a Vásárlót fel kell vinnie a rendszerébe, amit Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

4.1.3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a Liftgenerál Kft. nem felel.

4.1.4. A Liftgenerál Kft. a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Liftgenerál Kft. nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Liftgenerál Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a Liftgenerál Kft. az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Liftgenerál Kft.-t. A Liftgenerál Kft. az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a Liftgenerál Kft. adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4.1.6. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

4.1.7. A Liftgenerál Kft. minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatóak.

4.1.8. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Liftgenerál Kft. 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

4.1.9. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a Liftgenerál Kft. a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.


4.2. A megrendelés


4.2.1. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét legtöbb esetben tartalmazza. A csomagolás nem része a Liftgenerál Kft. kínálatban szereplő terméknek például olyan esetekben amikor a termék csomagolás nélkül érkezik, valamint a szállítmány külön dobozos vagy fóliás csomagolása feláras szolgáltatás.

4.2.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagyméretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét. A kiszállítási költséget az „Átvételi lehetőségek”-nél tudja ellenőrizni, amely függ az átvétel módjától, valamint a csomagolás módjától és a fizetési módtól. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

4.2.3. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

4.2.4. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosár megtekintése” gombra kattintva a mennyiség rublika alatt található számmező módosításával tudja beállítani.

4.2.5. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába.

4.2.7. Ha a „Kosár megtekintése” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

4.2.8. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Kassza” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

4.2.9. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor a „Kassza” feliratra kattintás után az átvételi lehetőséget kell kiválasztani, a fizetési módot, továbbá meg kell adnia a szállítási adatokat és a számlázási adatokat, valamint az értesítési adatokat, illetve megjegyzést fűzhet a rendeléshez.

4.2.10. Ezt követően a „Tovább” feliratra kattintva megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, illetve a korábbi lépésekre kattintva módosíthatja. Szerkesztés során terméket törölhet a Kosárból, továbbá mennyiséget módosíthat.

4.2.11. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra.

4.2.12. Amennyiben Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Liftgenerál Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

4.2.13. A megrendelést a Liftgenerál Kft. csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Liftgenerál Kft. 1.1. pontban írt weboldalán.)

 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte


5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Liftgenerál Kft. automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A rendeles@kapumarket.hu -ról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget. 

5.2. A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése a Liftgenerál Kft.-hez beérkezett. Megrendelésének a Liftgenerál Kft.-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

5.3. Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Liftgenerál Kft. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. A Liftgenerál Kft. a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, vagy sms-ben személyes átvételi értesítő esetén.

5.4. Vásárló kötelessége, hogy helyes azaz pontos e-mail címet adjon meg, a helyesség ellenőrzése a Liftgenerál Kft.-nek nem áll módjában.

5.5. A Liftgenerál Kft. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail útján fogadja el. A Liftgenerál Kft. külön felhívja a figyelmet annak esetleges előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszer a levélszemét/”Spam” mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért a Liftgenerál Kft. kifejezetten kéri Vásárlót, hogy ellenőrizze a levélszemét/”Spam” és a Promóciós mappát egyaránt. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze a rendeles@kapumarket.hu címen. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért a Liftgenerál Kft. felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat a Liftgenerál Kft. általi elfogadásáról szóló megrendelés visszaigazoló e-mail (tárgya: „Kapumarket ------/------ rendelés” sorszám és megnevezés) Vásárló e-mail fiókjába megérkezik.

5.6. Amennyiben a Liftgenerál Kft. szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a Liftgenerál Kft. jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a Liftgenerál Kft. köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

5.7. A Liftgenerál Kft. jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a Liftgenerál Kft. vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

5.8. A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

 

6. A megrendelés adatainak tárolása


A megrendelés adatait a Liftgenerál Kft. a Zalaszám Informatika Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.) szerverein tárolja. Miután Ön megadta a Liftgenerál Kft. részére az e-mail címét, a Liftgenerál Kft. – az 5. pontban említett, megrendelés visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF linkjét, melyet áttanulmányozhat.

 

7. Fizetési módok és feltételek


7.1.Fizetés banki utalással


7.1.1. A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A megrendelés visszaigazoló email-lel egyidejűleg egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint a Liftgenerál Kft. bankszámlaszáma és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

7.1.2. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

7.1.3. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást.

7.1.4. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az OTP BANK Nyrt. 11749008-20103947-00000000, székhely:  8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor utcs 15-17.

7.1.5. A visszaélések elkerülésének érdekében, ha a Vásárló előre utalással fizette a rendelést és azt a 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47. átvételi ponton szeretné átvenni, az átvétel jogosultságát igazolnia kell a személyi okmányainak bemutatásával. Céges vásárlásnál a cégbejegyzés alapjául szolgáló Társasági szerződés valamint az aláírási címpéldány vagy meghatalmazás is szükséges az átvételhez.


7.2. Egyéb fizetés


Csomagautomatában történő átvétel esetén kizárólag bankkártyával lehet fizetni, ha a Vásárló nem az előre utalást választja fizetési módként.


7.3. Fizetés utánvéttel


7.3.1. Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként maximum 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékű lehet (mely átvételi módonként eltérő lehet és a szállítási feltételeknél részletezve van).

7.3.2. A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2.4. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

7.3.3. A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

7.3.4. Utánvétes fizetések visszatérítését a Liftgenerál Kft. szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi (vagy az átvevő ponton történő visszafizetéssel), kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás). Postai visszatérítés a Liftgenerál Kft.-nek nem áll módjában. A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag szaküzletünkben visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló a Liftgenerál Kft. erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a Liftgenerál Kft. nem vállal felelősséget.


7.4. Online bankkártyás fizetés


A Barion esetében széles körben elterjedt és elfogadott, minden elemében biztonságos virtuális kártyaelfogadási rendszert alkalmaznak. A tranzakció valamennyi résztvevője csak a számára releváns információkhoz jut.

A bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után az Barion fizetőoldalára irányítjuk Önt, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattint, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja.

A vásárlók számára a kártyás fizetés egyszerű és kényelmes. Az online tranzakciók folyamatosan nyomon követhetőek. A kereskedő birtokába kizárólag a vásárlóval, vásárlással, termékkel, szolgáltatással kapcsolatos adatok jutnak.

A fizetés folyamata:

 1. A vásárló összeállítja az igényének megfelelő termékekből álló kosarat az internet áruházban, megadja a szállításhoz szükséges információkat, majd a fizetési módnál kiválasztja a bankkártyás fizetést.
 2. A vásárló ezután átirányításra kerül a Barion fizetési oldalára. Az ekkor megjelenő, a Barion emblémáját tartalmazó fizetői oldalon kell megadni a kártyaadatokat (név, kártyaszám, lejárat, 3 jegyű CVC vagy CVV érvényesítési kód).
  1. Amennyiben a fizetésre használt kártya 3D Secure képes, meg kell adni a hitelesítéshez a kibocsátó intézettől kapott azonosítót is.
  2. Ezt követően megtörténik az online engedélykérés a kártya elfogadására. Ha ez sikeres volt, megtörténik a tranzakció.
  3. Végül a rendszer visszairányítja a vásárlót a webáruházba, ahol a tranzakció eredményességéről értesítést kap.


7.5. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések


7.4.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

7.4.2. A termék kifizetésekor devizában történő utalás esetén mindig a magyar forintban történő pontos vételárat kell megadni. Abban az esetben, ha ilyenkor nem a megfelelő pontos összeg kerül átutalásra, akkor a rendelés teljesítése szüneteltetésre kerül. Devizás tranzakcióknál az OTP Bank aktuális vételi pénztári árfolyama tekintendő irányadónak.

7.4.3. A Liftgenerál Kft. részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „megrendelés visszaigazoló e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Liftgenerál Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal a termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a Liftgenerál Kft. irányába az általa okozott károk tekintetében.

7.4.4. Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy a Liftgenerál Kft. a vásárlásról számlát állít ki, melyet minden vásárlónak e-mailben is továbbít.

7.4.5. A Liftgenerál Kft. által kiállított számla elektronikus úton továbbított hiteles számla (azaz nem elektronikus számla), mely aláírás és bélyegző nélkül is hiteles, kinyomtatva elszámolásra alkalmas. Vásárló ennek kiállítására a vásárlási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

7.4.6. A számlakészítés során átadott adatokat a Liftgenerál Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a Számviteli törvényben meghatározott időtartamig, 8 évig. A Liftgenerál Kft. által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

 

8. Átvétel: személyes átvétel, szállítási módok, szállítási díjak és feltételek


8.1. Személyes átvétel


8.1.1. A Webáruházban történő megrendelések esetén a Liftgenerál Kft. a 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47. szám alatti üzletében személyes átvételi lehetőséget tud biztosítani a szaküzletben. Vásárló a munkanapokon 9.00 óra előtt feladott rendelést az átvételi értestést követően veheti át az átvevő ponton, kizárólag az átvételi értesítő sms-t és e-mailt követően. (Vásárló e-mail értesítőt kap az átvételről, vagy sms-t személyes átvételi értesítő esetén.) A Liftgenerál Kft. a levélhez mellékeli a számlát. Áruátvétel csak rendelés alapján lehetséges. Az átvételre 4 nap áll a Vásárló rendelkezésére van, ezt követően a rendelés törlésre kerül. 

A webshopban feltüntetett árak internetes vásárlás esetén érvényesek. A webshopban vásárolt termékek személyesen történő átvétele esetén kizárólag a webshopban rendelt termékeket tudjuk a webshopban feltüntetett áron biztosítani. 

Minden további-, üzletünkben történő helyszíni vásárlás esetén bolti áraink, nem pedig a webshopban feltüntetett árak érvényesek.

8.1.2. A 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47. szám található átvevő pont hétfőtől-péntekig 08.00-16.30 óra között tart nyitva, mely kizárólag átadás-átvételi feladatokat lát el rendelés alapján.

Ügyfélszolgálat hétfőtől-péntekig 08.00-16.30 óra között: e-mail rendeles@kapumarket.hu telefon +36 92 / 599 - 217.


8.2. Kiszállítás


8.2.1. A Liftgenerál Kft. a termék kiszállítását a megrendelés visszaigazoló email elküldését követő - illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár a Liftgenerál Kft.-nek történő kifizetését követően vállalja, ha az hiánytalanul összeállításra került, és amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. Az átadásról a Liftgenerál Kft. e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

8.2.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítási súlyok és méretek a szállítás módjától függően eltérőek, ezért túlméretes vagy túlsúlyos, küldemények esetén a Liftgenerál Kft. azt a Vásárlóval a szállítás előtt egyezteti.

8.2.3. A Liftgenerál Kft. a megrendeléseket a Vásárló döntése szerint - amennyiben nem a személyes átvételt választja - szintén teljesítheti a következő, megrendeléskor választható módon: Futárszolgálat, vagy Fix pontos átvétel. Fix pontos átvételnek kell tekinteni minden olyan átvételi módot, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem a Liftgenerál Kft. saját átvevő pontja, úgymint: GLS csomagpont (a jelen ÁSZF használatában: Átvételi Pontok). Az átadásról a Liftgenerál Kft. e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, aki a következő munkanapon már átveheti a rendelését. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla. Az átvételre 3 nap áll rendelkezésre a Postai értesítő sms-t követően, ezt követően törlésre kerül.

Ügyfélszolgálat: info@gls-hungary.com ; telefon +36 29 / 886 - 670


8.2.4. Futárszolgálat


Házhoz (lakcímre, vagy munkahelyre) történő csomagkézbesítés országos lefedettségű, amit a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. biztosít. A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; Tel.: +36 29 / 886 - 670; e-mail: info@gls-hungary.com ; Web: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg.

A házhoz szállítás kétszeri kézbesítési kísérletet tartalmaz. Az első sikertelen kézbesítést követően a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről.

 

8.2.6. Szállítási díjak és feltételek

 

A Webáruházon keresztül történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni. A mindenkori szállítási díjak és feltételek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, melyet Vásárló a vásárlás előtt a linkre kattintva részletesen megismerhet.

Kiszállítás maximális súlyhatárát meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést a Liftgenerál Kft. jogosult visszautasítani. A Liftgenerál Kft. jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés a Liftgenerál Kft. vagy a Futárszolgálat vagy GLS csomagpont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

 

8.2.6.1. Futárszolgálat

 

8.2.6.1.1. A Liftgenerál Kft. kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

8.2.6.1.2. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése személyes átvétele és/vagy elküldése előtt tájékoztatja Önt a Liftgenerál Kft., illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.2.6.1.3. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a Liftgenerál Kft. Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a Liftgenerál Kft. ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

8.2.6.1.4. Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolását igazolni tudja.

8.2.6.1.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött megrendelés visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított maximum 14 napon belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a Liftgenerál Kft. jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a Liftgenerál Kft.-hez, amely a Liftgenerál Kft. számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Liftgenerál Kft. jogosult a szállítás költségét levonni a visszatérítendő összegből.

8.2.6.1.6. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat rendszerint nem tud lehetőséget biztosítani a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Vásárlónak az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül lehetősége van a tartalmát illető megfelelőséget ellenőriznie, hogy az a megrendelésében foglaltaknak megfelel. A Liftgenerál Kft. az átvételt követő 1, azaz egy óra eltelte után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

8.2.6.1.7. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a a Liftgenerál Kft. díjmentesen biztosítja, amennyiben a sérülést és/vagy eltérést a Vásárló az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül írásban és fénykép csatolásával jelzi a Liftgenerál Kft. Ügyfélszolgálata felé (rendeles@kapumarket.hu). A vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 1, azaz egy óra elteltével a küldemény sérülésmentesnek és hiánytalannak minősül. Az egyértelműség érdekében a Liftgenerál Kft. rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

 

8.2.6.2. Átvételi pontok


8.2.6.1.1. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a Liftgenerál Kft., illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.2.6.1.2. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a Liftgenerál Kft. Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a Liftgenerál Kft. ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

8.2.6.1.3. Átvételi Pontokon a termék átvételi határideje a 4 munkanap, mely lejártakor a Liftgenerál Kft. jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékek visszaszállítása a Liftgenerál Kft.-hez, a Liftgenerál Kft. számára plusz költséget jelent. Vásárló számára a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Liftgenerál Kft. jogosult a szállítás költséget levonni a visszatérítendő összegből.

8.2.6.1.4. Szállítási díjak és feltételek: www.kapumarket.hu

 

9. Elállási jog

 

9.1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

9.2. A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól


 • a terméket,

 

 •  több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,

 

 •  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint

 

 •  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket átveszi.

 

9.5. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, a Liftgenerál Kft. részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

9.6. Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Liftgenerál Kft. postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. A Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

9.7. A Vásárlót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.8. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.9. A Liftgenerál Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.10. A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t a Liftgenerál Kft. részére (8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.) személyesen visszaszállítani vagy a Liftgenerál Kft. fenti 1. pontban feltüntetett címére postai úton visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely módon a Liftgenerál Kft. részére átadja. Elállás esetén terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt a kell visszajuttatni a Liftgenerál Kft. részére.

9.11. A termék(ek) visszaküldése vagy visszaszállítása a Vásárló kötelessége, továbbá a visszaküldés vagy visszaszállítás közvetlen költsége minden esetben a Vásárlót terheli. (A Liftgenerál Kft. a visszaszállításra lehetőséget nem biztosít, ezért elállás esetén minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia a visszaszállításról.)

9.12. Az elállási igény a nem eredeti állapot esetén megtagadható.

A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Liftgenerál Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. (A Liftgenerál Kft. a termék állapotában bekövetkezett értékcsökkenést a Vásárlóra átháríthatja.) Ennek elmaradása esetén a Liftgenerál Kft. fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve értékcsökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség.

A vásárló tudomásul veszi, hogy elállás esetén a már átvett termék állapotában és/vagy csomagolásában bekövetkezett igazolt értékcsökkenést a Liftgenerál Kft. a Vásárlóra áthárítja, különös tekintettel a csomagolásban bekövetkező nagymértékű értékcsökkenésre.

9.13. Ha

(i) Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül a Liftgenerál Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.14 pont szerint visszakapta eddig az időpontig;

A Liftgenerál Kft. az (i) pont szerinti esetben azonban nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Liftgenerál Kft. által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során a Liftgenerál Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállásnál a Liftgenerál Kft. nem téríti vissza az olyan megvalósult szolgáltatásokat, mint az utánvét kezelés, szállítás biztosítás, szállítás, vagy a csomagolás díja.

9.14. A Liftgenerál Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.15. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog többek között:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Liftgenerál Kft., vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta,

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a Liftgenerál Kft. által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint

-romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

9.16. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat az rendeles@kapumarket.hu e-mail címen, illetve a 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47. postacímen. Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „Kapumarket Webáruház”.

 

10. Szavatosság


10.1. Kellékszavatosság


10.1.1. Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a Liftgenerál Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Liftgenerál Kft. mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

10.1.2. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött Szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

10.1.3. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban:

 • választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;

 

 •  ha a Liftgenerál Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Liftgenerál Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől; jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;

 

 • ha a vásárolt termék nem javítható és a termékcsere a Liftgenerál Kft. számára indokolatlan többletköltséget eredményezne, úgy a Liftgenerál Kft. jogosultságot szerez a vételár visszafizetésére, amennyiben Vásárló a részére felajánlott azonos vagy jobb tulajdonságú másik csereterméket nem fogadja el.

10.1.4. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vásárló bemutatja.

10.1.5. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Liftgenerál Kft. adott okot.

10.1.6. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Liftgenerál Kft.-vel.

10.1.7. A Vásárló közvetlenül a Liftgenerál Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.1.8. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Liftgenerál Kft. csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha a Liftgenerál Kft. ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.1.9. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


10.2. Termékszavatosság


10.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (Liftgenerál Kft.) szemben gyakorolhatja.

10.2.2. A Ptk. értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

10.2.3. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (Liftgenerál Kft.) szemben érvényesítheti.

10.2.4. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

10.2.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.2.7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

10.2.8. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

10.2.9. A gyártó, illetve forgalmazó (Liftgenerál Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Liftgenerál Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

11. Jótállás


11.1. Kötelező jótállás


11.1.1. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodás esetén egy éves kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt termékekre.

11.1.2. Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy

- ha az a Liftgenerál Kft.-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

- ha a Liftgenerál Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Liftgenerál Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.1.3. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a Liftgenerál Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Liftgenerál Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A meghibásodott fogyasztási cikk átvétele a vásárlás helyén, vagy bármelyik a Liftgenerál Kft. szervizállomásnál történhet. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről valamint a szállításról a Liftgenerál Kft. gondoskodik.

11.1.4. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Liftgenerál Kft. köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

11.1.5. A jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

 

11.2. Gyári Jótállás


11.2.1. Az egyes termékre vonatkozó gyári jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján jelöljük.

Alapesetként az időtartam 12 hónap kötelező jótállásként, amit a jogszabály előír, azonban a gyártó ettől hosszabb időtartamot is biztosíthat. Ilyen eset lehet pl. a videokártya-gyártók esetén a 12 hónap elteltével kicserélt hibás videokártyáknál a hibás termék kicserélése az azonos, de javított eszközre.


11.3. Jótállásra vonatkozó egyéb szabályok


11.3.1. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállási időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

11.3.2. A jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Liftgenerál Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Liftgenerál Kft. a termékre vonatkozó jótállást akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

11.3.3. A Liftgenerál Kft. jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

- szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem a Liftgenerál Kft. vagy megbízottja végzett),

- túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,

- a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,

-valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy

- ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el.

Nem felel továbbá a Liftgenerál Kft., ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

11.3.4. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményenkénti elhasználódása esetén. Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

11.3.5. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a Liftgenerál Kft.-nél közvetlenül a számlával érvényesítheti A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

 

12.    Számlázás


 • A Liftgenerál Kft. a számlát elektronikusan továbbítja a rendelés során megadott e-mail címre, mely alól a személyes átvételkor helyben kinyomtatott (és e-mailben is megküldött) számlaadás képez kivételt. A számla a szállításról szóló átvételi értesítő levél mellékletét képezi, amennyiben Vásárló a kiszállítást, vagy fix pontos átvételt igényelt. Fix pontos átvétel minden olyan átvételi mód, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem a Liftgenerál Kft. saját átvevő pontja, úgymint: GLS csomagpont. (Figyelem: egyes levelezőrendszerek az értesítő levelet a Promóció -, vagy Spam mappába helyezhetik, ezért ajánlott azok ellenőrzése!)
 • A Liftgenerál Kft. által kiállított számla a jogszabályi előírásoknak megfelel, Áfa tartalommal rendelkezik, sorszámozott, nyilvántartott, kinyomtatva elszámolásra alkalmas, aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.
 •  A Liftgenerál Kft. számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tud kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában a Liftgenerál Kft. a rendelést törli. Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek. a Vásárló által megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla és a szállítólevél, a téves kitöltésért felelősséget nem vállalunk
 •  Garanciális hiba esetén az elektronikus számla és/vagy garancialap igazolja a vásárlás tényét, azonban a számlaszám vagy rendelési azonosító alapján is visszakereshető az eredeti számla.
 •  A Liftgenerál Kft. a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számlát nem tudja javítani. Abban az esetben, ha Vásárló hibás számlázási adatokat adott meg és kéri az érintett számla sztornózását, úgy a Liftgenerál Kft. új számlát állít ki.
 •  Amennyiben a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számla a Vásárlónak felróható okból nem megfelelő, úgy a Liftgenerál Kft. a tárgyhónapban kiállított számlát az adott hónapban tudja az eredeti számla törlése és az új számla kiállítása mellett módosítani, melynek díja 1.490 Ft. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tárgyhót követően a számla már díj ellenében sem módosítható.
 • Átutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén a megadott számlaszám, vagy a bankkártya tulajdonosának meg kell egyeznie a számlán szereplő vásárlóval.

 

13. Ügyfélszolgálat / kapcsolatfelvétel

A Kapumarket Webáruház ügyfélszolgálati időben elérhető.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

Kapumarket Ügyfélszolgálat, rendeles@kapumarket.hu

Tel.: +36 92 / 599 - 217

Munkanapokon (hétfő–péntek): 08:00–16.30

 

Vagy írhat a Kapumarket Ügyfélszolgálat címére:

Kapumarket Webáruház”

Liftgenerál Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.

 

14. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek


14.1. Panaszügyintézés


14.1.1. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Liftgenerál Kft. tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Liftgenerál Kft. részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

14.1.2. A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.

Szóbeli panasz esetén:

- személyesen a 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47. szám alatti szaküzletben, a nyitvatartási időben.

- telefonon keresztül az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.

Írásbeli panasz esetén (a Liftgenerál Kft. írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket is):

- postai úton (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.)

- elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: rendeles@kapumarket.hu )

- Szaküzletünkben, a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben.

14.1.3. A Liftgenerál Kft. a 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47. szám alatti szaküzletben a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.

14.1.4. A szóbeli panaszokat a Liftgenerál Kft. lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

14.1.5. A Liftgenerál Kft. a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (szaküzletben) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.6. A Liftgenerál Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

14.1.7. Minden egyéb esetben a Liftgenerál Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.8. A Liftgenerál Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

14.1.9. A panasz elutasítása esetén a Liftgenerál Kft. az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

14.1.10. A Liftgenerál Kft. a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

 

14.2. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

14.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

 

14.3. Békéltető testületek

 

14.3.1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Zala Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:​

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Központi telefonszám: +36 92 / 550 - 513

Fax: +36 92 / 550 - 525

 

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

 

​Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

14.3.2. Bírósági eljárás.


Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

 

15. Személyes adatok védelme

 

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Liftgenerál Kft. Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Liftgenerál Kft. a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.


16. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása


16.1. A Liftgenerál Kft. jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

16.2. A Liftgenerál Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2019. június 13.

Jelen ÁSZF letölthető: www.kapumarket.hu oldalon.

 

17. Vegyes rendelkezések

 

17.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

-a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 

18. Mellékletek

 

18.1. Kérdőív

18.2. Hibajelentő lap – hibajelentés

18.2.1. A hibajelentést Vásárló a belépést követően tudja a Hibajelentő lapon megtenni.

18.2.2. A folyamat során ki kell választania a hibás terméket tartalmazó rendelést. Meg kell adnia – hogyan juttatja vissza a Liftgenerál Kft.-hez a terméket: futárt igényel (hatályos díja: 1490 Ft/szállítás), vagy személyesen beviszi, vagy elküldi Postán a szaküzletbe (8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.).

18.2.3. Az ügyintézés a Liftgenerál Kft. raktárába történő beérkezést követően kezdődik.

Az ügymenetet segíti, ha a Vásárló a termékhez mellékeli a számla másolatát, vagy a számla számát és/vagy a rendelési azonosítót, valamint a pontos hibaleírást. A Liftgenerál Kft. a garanciális vizsgálatot kizárólag a hibaleírásban leadott hibára folytatja le.

A termékhez mellékelni kell a tartozékait és lehetőleg a csomagolási elemeket, hogy ezt később ne kelljen a Vásárlónak pótolnia. (Csomagolási elemnek tekintendő minden olyan, ami a termék része volt a termék átvételekor és még rendelkezésre áll, pl. a gyári doboza.)

Az esetleges szállítási sérülés felelőssége a Vásárlót terheli, ezért szállítás-biztos csomagolást kell használnia. Kifejezetten ajánlott a védőfólia, vagy védőpapír használata.

A gyári csomagolási elemekre nem szabad ráírni, sem ráragasztani semmit sem.

A garanciális ügymenet ideje nem a Liftgenerál Kft.-től függ, ezért változó lehet, átlagosan néhány hetet vesz igénybe. A Liftgenerál Kft. a beérkezett eszközöket szakszervizbe továbbítja, a bevizsgálás, szervizelés vagy csere a szakszervízben történik. A Liftgenerál Kft. ezt követően küld értesítést a Vásárlónak e-mailben.

A nem rendetetésszerű használatból adódó meghibásodások, szakszerűtlen szerelések és/vagy fizikai sérülések garanciavesztéssel járnak. Ennek megállapítása a szakszervizbe továbbítást követően is megtörténhet.

A sérült, garanciavesztés, a tesztelés során hibátlannak bizonyuló termékek szállítási díja a Vásárlót terheli.

A Liftgenerál Kft. az elkészült termékeket futárszolgálattal juttatja vissza, vagy személyesen is átvehető.

A Liftgenerál Kft. minden további kérdés esetén a rendeles@kapumarket.hu címen áll rendelkezésre.